Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

 

ADVIES 2077 van 21.02.2018
Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen

ADVIES 2075 van 21.02.2018
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ADVIES 2074 van 29.01.2018
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2018

ADVIES 2073 van 29.01.2018
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie

ADVIES 2072 van 29.01.2018
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap”

ADVIES 2070 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van gedeeltelijke dagen

ADVIES 2069 van 29.01.2018
Ontwerp van koninklijk besluit – Afschaffing van de dubbele indexering van de forfaitaire lonen die van toepassing zijn op de gelegenheidswerknemers van de horeca, de land- en tuinbouw en op de werknemers wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien bestaat in de horeca

ADVIES 2068 van 29.01.2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2018
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2018

CAO nr. 103/4 van 29.01.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 46/23 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/38 van 19.12.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsover-eenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Mobilitet - van 03-08-2017 (Nieuw dossier)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen - aangepast op 28-07-2017

Ecocheques - aangepast op 30-05-2017

Brugpensioen / SWT - van 04-05-2017

Europa-2020-strategie - aangepast op 28-04-2017

Perscommuniqué van : 21.02.2018 (NAR/CRB) - advies 2075

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR/CRB) - advies 2073

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR/CRB) - treinkaarten

Perscommuniqué van : 29.01.2018 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.12.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 06.12.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.11.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.11.2017 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011