Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

STATISTIEKEN 2005

Het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad verzamelt sedert 1993 de statistische gegevens inzake socialezekerheidsinkomsten en uitgaven. Dat gebeurt voor alle sectoren, behalve de sector van de geneeskundige verzorging die over zijn eigen rapport beschikt.

In de methodologische nota worden de gebruikte parameters beschreven en wordt de verzamelde informatie voorgesteld.
In de tabellen deel I worden de statistieken betreffende de bezoldigde beroepsbevolking weergegeven.
In de tabellen deel II vindt u statistieken betreffende de inkomsten en uitgaven.
U kan deze tabellen hieronder in hun geheel of per socialezekerheidstak raadplegen.
In de grafieken worden de belangrijkste resultaten grafisch weergegeven.
 
Methodologische nota Tabellen deel I Tabellen deel II Grafieken

 

Tabellen per socialezekerheidstak 

A. Bezoldigde beroepsbevolking
TAB I-1 tot I-7

Aan de RSZ onderworpen bezoldigde beroepsbevolking.

RSZ

TAB I-8 tot I-13

Aan de RSZPPO onderworpen bezoldigde beroepsbevolking.

RSZPPO

B. Populatie gerechtigden op sociale uitkeringen
TAB I-14 tot I-19

Gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen.

RVA

TAB I-20 tot I-25
TAB I-26 tot I-31
TAB I-32 tot I-37
TAB I-38 tot I-43
TAB I-44 tot I-55
TAB I-56

Gerechtigden op kinderbijslag.

RKW

TAB I-57 tot I-58

Gerechtigden op rust en overlevingspensioenen en gerechtigden op een rente.

RVP

TAB I-59

Gerechtigden op invaliditeitsuitkeringen.

RIZIV

TAB I-60 tot I-61

Gerechtigden op uitkeringen voor arbeidsongevallen.

FAO

TAB I-62

Gerechtigden op uitkeringen voor beroepsziekten.

FBZ

C. Inkomsten
TAB II-1 tot II-7

Statistieken inzake loonmassa

RSZ

TAB II-8 tot II-14

Statistieken inzake socialezekerheidsbijdragen.

RSZ

TAB II-15 tot II-23

Statistieken inzake socialezekerheidsbijdragen.

RSZ

TAB II-24 tot II-25

Statistieken inzake socialezekerheidsbijdragen.

RSZPPO

D. Uitgaven
TAB II-26 tot II-31 Werkloosheidsverzekering - gerechtigden en prestaties.

RVA

TAB II-32 tot II-37
TAB II-38 tot II-43
TAB II-44 tot II-49
TAB II-50 tot II-55
TAB II-56 tot II-61
TAB II-62 tot II-66
TAB II-67 tot II-72
TAB II-73 tot II-78

Kinderbijslag - gerechtigden en prestaties.

RKW

TAB II-79 tot II-82

Pensioenen - gerechtigden en prestaties.

RVP

TAB II-83

Ziekte en invaliditeitsverzekering - gerechtigden en prestaties.

RIZIV

TAB II-84 tot II-87

Arbeidsongevallen - gerechtigden en prestaties.

FAO

TAB II-88

Beroepsziekten - gerechtigden en prestaties.

FBZ

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011