Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis.

Bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Laatste toevoegingen op deze pagina worden aangeduid in het blauw

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis

Nationale Arbeidsraad

Groep van Tien

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Europese sociale partners

Regionale sociaal-economische raden

Informatie op de websites van officiële instanties

België

Europa

Internationaal

Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad

Vertegenwoordigers van de werknemers

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 


Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis
 


Nationale Arbeidsraad 

TABEL - Coronacrisismaatregelen op federaal niveau – arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsaspecten

Verklaring van de sociale partners in verband met het coronavirus van 06.03.2020
De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2169 van 30.06.2020
Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie


Groep van Tien 

Oproep Groep van 10 i.v.m. werken en respect voor de gezondheid van 27 maart 2020

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Verklaring Groep van 10 van 14 april 2020

Verklaring Groep van 10 van 22 april 2020 - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

Akkoord van Groep van 10 van 28 mei 2020

Akkoord van Groep van 10 van 18 juni 2020

Verklaring Groep van 10 van 7 september 2020 - COVID & RELANCE


Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 1 juli 2020

Dringende oproep van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 26 augustus 2020 voor een vlottere coördinatie van de verschillende maatregelen in de strijd tegen het Sars Cov-2 virus


Europese sociale partners 

Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation


Regionale sociaal-economische raden 

 

 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Cruciale rol voor sociale partners in coronacrisis- en relancebeleid

Vlaamse sociale partners zijn klaar voor veilige en vlotte opstart

Vlaams relancebeleid - bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering

Krijtlijnen voor een Vlaams economisch relancebeleid

Advies betere data voor het (corona)beleid

Cijferrapport corona-impact op het sociaal-economisch weefsel

Advies over de begroting 2021

Open brief aan de Vlaamse regering - Relance op de rails, versterkt door overleg

 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE)

COVID-19 : les mesures wallonnes

Animation : les impacts potentiels de la crise du COVID-19

Get up Wallonia : 11 mesures prioritaires pour la relance

Avis n°74 - Sur l’urgence d’apporter une réponse « Post-COVID-19 » sensible au genre

 

Brupartners.brussels - Economisch en Sociaal overleg (BRUPARTNERS)

Taskforce « Economische impact van het coronavirus »


Informatie op de websites van officiële instanties
 


België 

Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen): 

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht:

de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over tijdelijke werkloosheid

RVA (FAQ COVID-19)

Over corona-ouderschapsverlof

RVA - Corona-ouderschapsverlof - FAQ

Over ‘social distancing’-verplichting

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Ministerieel besluit van 10 juli houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken - erratum

Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

FAQ over de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus (Federaal Comité voor de Coördinatie)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen

Over de gevolgen op de arbeidsmarkt

Verslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19

Over de economische gevolgen van COVID-19: informatie voor ondernemingen, consumenten en reizigers

FOD Economie: Het coronavirus en zijn gevolgen

Over uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ:

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Over uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV tijdens de COVID-19-crisis

Info voor BURGERS

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

Over COVID-19 als beroepsziekte

FEDRIS (FAQ COVID-19)

Over COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting


Europa 

Europese Commissie 

Persberichten

Commissie zet alle middelen in om levens en inkomens te beschermen

Staatssteun: Commissie geeft toestemming voor Belgische waarborgregeling van 50 miljard euro ter ondersteuning van ondernemingen getroffen door uitbraak coronavirus

Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen

Toespraak van voorzitter Von der Leyen bij de plenaire zitting van het Europees Parlement over gecoördineerde optreden van de EU om de coronaviruspandemie en de gevolgen daarvan te bestrijden

Statement by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel, following the EU Leaders' videoconference on coronavirus of 23 April

Wereldwijde coronarespons: EU geeft startschot voor fondsenwerving

Respons op het coronavirus: Commissie neemt bankenpakket aan om kredietverlening aan huishoudens en bedrijven in de EU te vergemakkelijken

Wereldwijde coronarespons: €7,4 miljard opgehaald voor universele toegang tot vaccins

Economische voorjaarsprognoses 2020: een diepe en ongelijke recessie, een onzeker herstel

Europa moet sterker uit deze crisis komen: Gezamenlijk opiniestuk van voorzitter Sassoli, voorzitter Michel en voorzitter von der Leyen

Toerisme en vervoer: richtsnoeren van de Commissie helpen veilig reizen weer mogelijk te maken en de Europese toeristische sector opnieuw op gang te brengen in 2020 en daarna

Voorjaarspakket van het Europees Semester: aanbevelingen voor een gecoördineerde respons op de coronapandemie

Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie

Vragen en antwoorden over het MFK en Next Generation EU

EU-begroting voor herstel: Vragen en antwoorden over REACT-EU, het cohesiebeleid na 2020 en het Europees Sociaal Fonds+

Vragen en antwoorden over de EU-begroting voor herstel: de faciliteit voor herstel en veerkracht

Vragen en antwoorden: de wereldwijde coronarespons

Eerlijke minimumlonen: Commissie start tweede fase raadpleging sociale partners

EU verleent 314 miljoen EUR aan innovatieve ondernemingen om het virus te bestrijden en het herstel te bevorderen

EU voert strijd tegen desinformatie op

Commissie beveelt aan de reisbeperkingen naar de EU na 30 juni gedeeltelijk en geleidelijk op te heffen op basis van een gemeenschappelijke, gecoördineerde aanpak

Verklaring Commissie betreffende consultatie lidstaten over voorstel uitbreiding tijdelijk steunkader om zo micro- en kleine ondernemingen en start-ups verder te ondersteunen en particuliere investeringen aan te moedigen

Re-open EU: Commissie lanceert website voor een veilige hervatting van reizen en toerisme in de EU

Commissie presenteert EU-strategie voor vaccins

Wereldwijde coronarespons: EIB en Commissie zeggen 4,9 miljard euro extra toe

Staatssteun: Commissie breidt tijdelijke kaderregeling uit om micro- en kleine ondernemingen en start-ups verder te ondersteunen en particuliere investeringen aan te moedigen

Commissie geeft startschot voor “Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren: een brug naar banen voor de volgende generatie”

Commissie presenteert vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Investeringsplan voor Europa eerder dan verwacht boven investeringsdoelstelling van 500 miljard EUR

Economische zomerprognoses 2020: Een nog diepere recessie met grotere verschillen

Eerlijke en eenvoudige belastingheffing: de Commissie stelt een nieuw pakket maatregelen voor om bij te dragen aan het herstel en de groei van Europa

Commissie versterkt paraatheid voor toekomstige uitbraken

Europese Commissie roept op seizoenarbeiders te beschermen

Respons op het coronavirus: de kapitaalmarkten inzetten voor het herstel van Europa

Commissie lanceert oproep voor innovatieve respons- en herstelpartnerschappen tussen EU-regio’s

Commissie rondt besprekingen af in de zoektocht naar een toekomstig coronavirus-vaccin voor Europeanen

128 miljoen EUR EU-financiering voor 23 nieuwe onderzoeksprojecten

Commission reaches first agreement on a potential vaccine

Richtlijnen voor de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers tijdens de COVID-19-crisis

Practical guidance to ensure the free movement of critical workers

Factsheets - COVID-19: Information for frontier workers and posted workers

Towards a phased and coordinated approach for restoring freedom of movement and lifting internal border controls

Europese Raad 

Statement by the President of the European Council Charles Michel following the agreement of the Eurogroup

Uitbraak coronavirus COVID‑19 en EU-respons

Uitnodiging van voorzitter Charles Michel aan de leden van de Europese Raad voor de videoconferentie op 23 april 2020

Meer flexibiliteit bij gebruik EU-begrotingsmiddelen

Council adopts measures to help the most deprived EU citizens

Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad na de videoconferentie met de leden van de Europese Raad, 23 april 2020

Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis Support

Raad bereikt politiek akkoord over tijdelijke steun om het werkloosheidsrisico in een noodsituatie te beperken (SURE)

Charles Michel on the recovery fund: “Our citizens and businesses have been heavily impacted by the pandemic. They need targeted relief without delay”

Werkgelegenheid en sociale zaken: Raad neemt conclusies aan over welzijn op het werk, omscholing en bijscholing en demografische uitdagingen

Joint statement of ministers responsible for the internal market and industry on the Recovery Plan for Europe

Raad neemt uitzonderlijke regels aan ter bevordering van kredietverlening door banken in EU

“Samen werken aan het herstel van Europa”: Duitsland neemt Raadsvoorzitterschap over

Conclusies van de Europese Raad, 17‑21 juli 2020

Opheffing van reisbeperkingen: Raad herziet lijst van derde landen

Europees Parlement 

De respons van de EU op het coronavirus

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) 

Europa heeft dringend een omvangrijk economisch herstelplan nodig

EESC info - SPECIAL - COVID19

EESC asks for 2020 Employment Guidelines to be adapted in the face of Covid-19 pandemic

Lifelong learning requires more substantial public funding

Next Generation EU recovery plan – An unprecedented exercise in solidarity

EESC proposals for post-COVID-19 recovery and reconstruction: towards a new societal model

Civil Society Against COVID-19

Coronavirusrespons: het EESC dringt aan op snelle goedkeuring van het EU-herstelplan

EU's gender equality strategy must not fail to address the damaging effects of the COVID-19 crisis on women

The EESC outlines the key role of trade in promoting a sustainable economic recovery from the COVID-19 crisis

Eurogip 

Covid-19 News


Internationaal 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

ILO Standards and COVID-19 (coronavirus): a compilation of answers to most frequently asked questions related to international labour standards and COVID-19

COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment

COVID-19 and the world of work - Country policy responses

COVID-19 responses must be built on human solidarity, ILO tells World Bank/IMF

How social and economic sectors are responding

Global action to beat COVID-19 crisis vital to prevent employment disaster, ILO tells G20 ministers

The COVID-19 crisis: A wake-up call to strengthen social protection systems

Protect workers both now and after lockdowns ease, says ILO

In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work

Jobverlies escaleert, zowat de helft van de beroepsbevolking dreigt niet meer in levensonderhoud te kunnen voorzien

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 3rd Edition

COVID-19 crisis and the informal economy : Immediate responses and policy challenges

Plug social protection gaps in developing countries to prevent future crises, ILO says

G7 nations need to get gender equality right for a better future for women at work

Meer dan één op zes jongeren heeft geen werk meer door COVID-19

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 4th Edition

COVID-19 and the world of work: A focus on indigenous and tribal peoples

Preventing exclusion from the labour market: Tackling the COVID-19 youth employment crisis

COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act

COVID-19 causes unprecedented jobs crisis, almost all workers and businesses affected by lockdown measures

Social protection for migrant workers: A necessary response to the COVID-19 crisis

COVID-19 forces the pace of change in employers’ and business membership organizations, says the ILO and IOE

As jobs crisis deepens, ILO warns of uncertain and incomplete labour market recovery

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition

ILO welcomes COVID-19 seafarers’ rights agreement

ILO Global Summit builds commitment to create better world of work after COVID-19

COVID-19 and the world of work: Jump-starting a green recovery with more and better jobs, healthy and resilient societies

Youth & COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

Supporting people and companies to deal with the COVID-19 virus: Options for an immediate employment and social-policy response

Social Partnership in the times of the COVID-19 Pandemic

Public employment services in the frontline for jobseekers, workers and employers

Supporting livelihoods during the COVID-19crisis: closing the gaps in safety nets

Capacity for remote working can affect lockdown costs differently across places

Youth and COVID-19: Response, Recovery and Resilience

Flattening the unemployment curve? Policies to support workers’ income and promote a speedy labour market recovery

Distributional risks associated with non-standard work: Stylised facts and policy considerations

Retirement savings in the time of COVID-19

Paid sick leave to protect income, health and jobs through the COVID-19crisis

OECD Employment Outlook 2020 - Worker Security and the COVID-19 Crisis

Skill measures to mobilise the workforce during the COVID-19 crisis

Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era : How can public policies make it happen?

The potential of online learning for adults: Early lessons from the COVID-19 crisis

Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond


Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad
 


Vertegenwoordigers van de werknemers 

ABVV

ACLVB

ACV


Vertegenwoordigers van de werkgevers 

BOERENBOND

FWA

UCM

UNISOC

UNIZO

VBO

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011